სართული 2

flat1 58 m2 flat2 73.8 m2 flat3 71.8 m2 flat4 57.3 m2 flat5 56.7 m2 flat6 67.6 m2 flat7 77.5 m2 flat8 58 m2 flat9 55,8 m2 flat10 7.6 m2 flat11 70.2 m2 flat12 57.7 m2 flat13 57.7 m2 flat14 69.8 m2 flat15 75.7 m2 flat16 55,8 m2 flat17 55,8 m2 flat18 7.6 m2 flat19 70.2 m2 flat20 57.7 m2 flat21 57.7 m2 flat22 69.8 m2 flat23 75.7 m2 flat24 55,8 m2 flat25 55,8 m2 flat26 7.6 m2 flat27 70.2 m2 flat28 57.7 m2 flat29 57.7 m2 flat30 69.8 m2 flat31 75.7 m2 flat32 55,8 m2 flat33 55,8 m2 flat34 7.6 m2 flat35 70.2 m2 flat36 57.7 m2 flat37 57.7 m2 flat38 69.8 m2 flat39 75.7 m2 flat40 55,8 m2 flat41 55,8 m2 flat42 7.6 m2 flat43 70.2 m2 flat44 57.7 m2 flat45 57.7 m2 flat46 69.8 m2 flat47 75.7 m2 flat48 55,8 m2 flat49 55,8 m2 flat49a 7.6 m2 flat50 70.2 m2 flat50a 57.7 m2 flat51 57.7 m2 flat52 69.8 m2 flat53 75.7 m2 flat54 55,8 m2 flat55 55,8 m2 flat55a 7.6 m2 flat56 70.2 m2 flat56a 57.7 m2 flat57 57.7 m2 flat57a 69.8 m2 flat58 75.7 m2 flat58a 55,8 m2 flat59 55,8 m2 flat59a 7.6 m2 flat60 70.2 m2 flat60a 57.7 m2 flat61 57.7 m2 flat61a 69.8 m2 flat62 75.7 m2 flat62a 55,8 m2 flat63 55,8 m2 flat63a 7.6 m2 flat64 70.2 m2 flat64a 57.7 m2 flat65 57.7 m2 flat66 69.8 m2 flat67 75.7 m2 flat68 55,8 m2 flat69 55,8 m2 flat69a 7.6 m2 flat70 70.2 m2 flat70a 57.7 m2 flat71 57.7 m2 flat71a 69.8 m2 flat72 75.7 m2 flat72a 55,8 m2 flat73 126.5 m2 flat74 142.8 m2 flat75 142.3 m2 flat76 125.6 m2 flat78 117.7 m2 flat77 96.4 m2
სართულის სქემა 
ბინები 1მ2 1340 ლარი
შენობა: 
დიდი დიღომი 1
ბინების რაოდენობა 
8
სართული: 
2